HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


רוח מזרחית - חלק ד'אדם רימון
05/07/2005 20:41

    אור אדום הבהיק, והזאב נפל הצידה, משותק. "אנחנו רוצים אתכם חיים." סינן מאלפוי שעוד עמד עם שרביט מונף ומכוון אל הזאב. הוא לחש משהו לפיטר המפוחד שעמד מאחוריו, וסגר את דלת התא החורקת בטריקה.
                                                        * * * * * * *

    "הנה איטליה!", קראה הרמיוני בין צלצולי הרעמים, כשהיו כולם רטובים ורועדים, לאחר שעה של תעופה. הם הביטו מטה אל מגף הענק, שהשתרע עד לאופק, עשרות קילומטרים לפניהם. האי סיציליה נח מתחתיהם בקצה איטליה, כמו כוכב במגפו של שריף. אותה מחשבה עברה לכולם בראש, והם הנמיכו מעוף אל האי.

    החשיכה שררה סביב כשנחתו. הם ראו אחד את השני רק בתור צלליות ומיהרו להתחבא במערה שנחה בין שתי גבעות. הם נכנסו פנימה ומשכו אחריהם את המטאטאים. "לומוס!" קראה הרמיוני והאירה את המערה הקטנה באור יקרות שזרח מקצה שרביטה. "נישן כאן עד הבוקר." היא הציעה. השאר הנהנו בהסכמה וכל אחד ניגש לפינה אחרת של המערה כדי לשכב ולהתכונן ללילה. שטח רצפת המערה לא עלה על 6 מ"ר, אך זה הספיק להם כדי לישון, צפופים מעט אך מרוצים. תוך מספר דקות בגדיהם של כולם היו מכוסים בוץ מהמפגש בין העפר היבש עליו שכבו ובגדיהם מלאי המים.

    זמן מה הם שכבו כך, מביטים על התקרה לאורו של שרביטה של הרמיוני. היא עצמה הוציאה ספר מתיקה והחלה לקרוא. "מתבגרת בקסם / מאת: אדולה רומפלשדט" היה כתוב באותיות מוזהבות על הכריכה. דראקו חרחר בצחוק של בוז, אך היא התעלמה ממנו. הארי לעומתה, הוציא את המטה מתיקו ובחן אותו היטב. על חלק העץ היה חרוט משהו בערבית, ועל אבן הברקת היה חרוט סימן של כוכב. הוא אחז במטה זמן מה, ולאחר מכן מחשבותיו נדדו אל סיריוס. לפתע החל לבקוע אור מהמטה. הארי החזיר את תשומת לבו אל המטה שנח בידו, אך בין רגע האור פסק. לאחר מכן, כמה זמן שהארי לא חיכה, המטה לא בהק יותר. "לילה טוב כולם!" קראה הרמיוני לפתע, וכיבתה את האור, והארי נאלץ להפסיק לבחון את המטה וללכת לישון. "לילה טוב." הוא פלט חזרה תוך כדי פיהוק, ונרדם מיד, לאחר היום המעייף שעבר עליו.

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן