HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


הפגישה עם פרופסור דמבלדור - חלק ב'אקספריידיפרם
22/09/2005 22:27

דמבלדור חייך.
""לני"ן" פירושו, כמו שאמרתי לך, לכל נבואה יש נבואה. כפי שראית בתוכן העניינים, יש הרבה נושאים שיש להם נבואות שונות. איזה נבואות יש למוות – חדי קרן. אלה בעלי חיים המביאים מדמם סם-חיים, ולכן הם קשורים למוות. לכל נבואת מוות נולד חד-קרן. חד הקרן הזה, שעליו נובאה הנבואה של פרופסור טרלוני, הוא חד קרן מיוחד מאוד, כי נבואה של סיביל נועדת לשלושה אפשרויות של אנשים שימותו. לכן זהו חד-קרן מיוחד."

"החד קרן הוא נבואה?"

"לא. אבל על חד הקרן נובאה הנבואה. חדי קרן לבנים שיש להם 50 שערות בזנבות והשערה האמצעית ביותר היא יותר גבוהה מהשאר, אז זה סימן שהוא חד קרן."

"אז איך יודעים איזה חד קרן הוא נבואה?"
דמבלדור חייך.
"הארי, אפילו אנשים סקרנים לא יבואו לחפש בין כל חדי קרן בעולם את חדי הקרן המיוחדים הללו."
"אז איך יודעים שיש כאלה בכלל?"
"עובדה שעברה מדור לדור" הסביר דמבלדור.
"טוב, הארי, לא שמנו לב איך הזמן רץ. נדמה היה שרק לפני 5 דקות הגעת, וכבר השעה ארבע וחצי. מוטב שתחזור הביתה. אני אלווה אותך. בעצם, הייתי צריך ללכת אתך גם בהלוך. אני איש זקן."

                           

הם יצאו לרחוב של הקוסמים, ובהליכתם, דמבלדור סיפר להארי על המכשפות והקוסמים השונים שגרו באותו רחוב, ועל הרחובות השונים בשכונות הקוסמים "הבלתי נודעות למוגלגים", כדברי דמבלדור.

כשהגיעו לבית, דמבלדור אף טרח ללכת עם הארי עד לחדרו. זה גרם לדבר שטות – אבל גם לחכמה.
"הארי! איפה היית? כל הלילה חיפשתי אותך!" אמר רון, שהתנפל על הארי. "מה - - פרופסור דמבל - - דור - ??? - -הארי, מה הולך פה?"
דמבלדור פנה להארי.
"אני איאלץ לשנות את זיכרונותיו, הארי, שלא יזכור שהיינו מחוץ למיטה," אמר דמבלדור. הארי הינהן, פיהק והלך למיטתו.
"ס?יל?נ?צ?יו?!"
אור ירוק בקע משרביטו של דמבלדור. הוא פגע ברון; ולמרבה הזוועה, הוא םגע גם בהארי, שהיה באמצע הדרך.
"א?א?א?ייי!"
שניהם נפלו על המיטה, כואבים להם הראשים.
דמבלדור הזדעזע. הוא פגע גם בטעות בהארי! מהר הוא יצא מהחדר, שלא יספיקו לראות אותו.
הוא שמע אותם מדברים מאחורי הדלת.
"רון? למה שנינו ערים?"
"לא יודע, כואב לי קצת הראש... מה קרה לי? אני מרגיש כאילו שינו לי את הזיכרונות!"
(דמבלדור כמעט וצעק, "באמת שיניתי לך את הזיכרונות, ג'ינג'י! אבל התאפק)
"טוב... אז בוא נחזור לישון".
דמבלדור שמע אותם נכנסים למיטה.

'חבל', חשב דמבלדור לעצמו. 'אחרי שכל מה שהסברתי להארי, ובין אם הוא הבין ובין אם לא, חבל על כך שטרחתי לשווא. להבא אזהר'.

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן