HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


התעלול של מאלפוי - חלק ב`אקספריידיפרם
08/10/2005 21:08

לרגע אף אחד לא דיבר. הארי לא הבין מדוע; הוא שכב על הרצפה, והיה בטוח שמאלפוי כבר קילל אותו. אבל הרגיש שלא קרה לו כלום! איך זה?
``אקספליארמוס!`` שמע הארי קול לוחש.
השרביט של מאלפוי עף מידו. הארי ניסה לראות מי אמר את הלחש. להפתעתו, זה היה לא אחר מאשר פרופסור דמתי בכבודו ובעצמו.
``מדוע פוטר הצעיר שוכב על הרצפה בעוד שאתה מאיים עליו בשרביטו, מאלפוי?`` הוא שאל בנועם.
``אממ... אה...`` מאלפוי היה נבוך.
``הידעת, שבבית ספרנו אין עושים דברים מהסוג הזה? אתה יודע שאצלנו מטילים עונשים?`` הוא שאל ברכות.
מאלפוי לא אמר דבר.
``בוא אלי למשרד, דראקו. אני מכיר טוב מאוד את אביך --``
``אתה הכנסת את אבי לאזקבאן!`` ירק מאלפוי, ועיניו רשפו אש.
``אה, נכון, אז אני אדבר עם אמא שלך. בוא, נלך למשרד שלי. אנחנו שנינו נכניס את ראשינו לתוך האח שבביתך, ונדבר עם אימך. פוטר, קח את שרביטך ולך מיד לפגישה עם סנייפ.`` כך סיים דמתי את דבריו, תפס בידו של מאלפוי והלך איתו בכוח לכיוון אולם הכניסה.
הארי הגיע למשרדו של סנייפ, אבל סנייפ לא ענה לו.
דפק שוב. גם אז לא ענה לו.
הארי פתח את הדלת עד כדי חריץ מואר בקושי.
סנייפ לא היה שם. המשרד היה שומם וריק.
מבולבל, הוא חזר לחדר המועדון.


``איך הלכה הפגישה עם סנייפ?``  אמר רון, בעת שהיו עסוקים בהכנת שיעורי בית קשים מאוד לשיעור תולדות הקסם. הרמיוני לא הייתה איתם (הם הניחו שאם היא לא נמצאת בספרייה, היא אצל סיגר, כי היא קשורה אליו מאוד), ובכך היה להם קשה בשיעורי-הבית פי כמה וכמה.
``רון? נדמה לי שדמתי הוא הילאי.``
``הילאי? למה נראה לך?`` התבדח רון על חשבונו.
הארי סיפר לו את השיחה בין מאלפוי לדמתי.
``נו, אז מה? גם דמבלדור היה הילאי, אז מה?``
``אתה לא קולט?`` אמר הארי בחיוך מאוזן לאוזן.

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן