HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


יריבות ושנאהאקספריידיפרם
20/10/2005 23:19

הם היו שניים – החברים הכי טובים בשכונתם. הם גרו בשכונת קוסמים די רגילה, וכמובן, שניהם היו להוטים להתחיל את לימודיהם בהוגוורטס. שם האחד היה דב צוהר, ולשני היו קוראים ב?ן רסש. כשהתחילו את לימודיהם בהוגוורטס, היו עוד חמישה ילדים בשכונה מלבדם שגם הלכו ללמוד בהוגוורטס. החמישי היה נידח, אפל ונורא ואיום, ואף אחד מהשישה האחרים לא התקרב אליו. מבטו היה אפל והוא לא דיבר עם אף אחד. משפחתו שהתה בבית מלון ברוחב נולופט, ואמו ואביו נהרגו בעת שהענקים, בפקודת וולדמורט, הרסו את הרחוב ובתיו.
כשהשישה נסעו להגוורטס ברכבת האקספרס, כל השישה ישבו בתא אחד, החליפו קלפי קוסמים ונהנו, בעוד שהשישי, בניד מאלפוי שמו, ישב בתא אחר, לבדו.
כשהגיעו דב ובן להוגוורטס, שניהם מוינו לבית גריפינדור. אחריהם גם הארבעה האחרים מוינו לגריפינדור. רק מאלפוי ``התמהוני``, כך הורגלו לקרוא לו, מונה לבית סלית`רין. בן העיף בו מבט חושד, ולחש לדב, שאחיו, יער רסש, תלמיד שנה שניה, סיפר לו במהלך החופש, שתלמידי גריפינדור וסלית`רין הם אויבים בנפש. הוא הרגיש קצת עצבות. בשכונה הקטנה שבה גדלו, היה תמיד הרגשת גיבוש באוויר וחוסר מלחמה. אף אחד לא הוחרם, לאף אחד לא פרצו לבית והרסו את זרדי המטאטא, להפך: כולם תרמו, הלוו ונדבו כסף למטרות שונות. כשמשפחת מאלפוי נהרגה, ובניד היחיד שנשאר, הוא לא הסכים שאף אחד יבקר אותו בניחום אבלים והיה עצבני ביותר.
הסלית`רינים האחרים החליטו, שמכיוון שהוא חבר של מספר גריפינדורים, יוכל לרגל אחריהם. במה? בקווידיץ`. קווידיץ`? כן! באימונים, תוכל להאזין לדבריהם ולאימוניהם ולשמוע איזה תרגילים הם מתכננים נגדם. מכיוון שבניד היה שמן ונמוך, היה לו קצת קשה לרגל אחריהם בתחילה. אבל הוא התחיל לחזור לחבריו הישנים, והם לא חשבו שהוא מרגל.
פעם אחת, שמה לב אליסיה ספינט שמישהו מציץ אליהם בחדר-האימון. זה היה בזמן שאוליבר ווד הראה תרגיל חשוב נגד הסלית`רינים. לאחר האימון, הורתה אליסיה בסתר לבד צוהר, ללכת אתה לכיוון מאלפוי, ולמחוק לו את הזיכרון. ואכן, כאשר חזר לבדו באותו ערב מארוחת הערב, תפס אותו דב בכוח, ואליסיה מחקה לו את הזיכרון. הם לא ייחסו לזה הרבה חשיבות, חוץ מזה שדב סיפר לחבריו בחדר מה אירע. הם אמרו פה אחד, לא לדבר עם מאלפוי הזה לעולם. בחדר המועדון של גריפינדור אין הרבה סודות, וכעבור יום-יומיים כולם ידעו על מאלפוי, שהתברר שהוא בן-דוד שני של דראקו מאלפוי מהשנה השלישית.

|----------

במשך השנים התפתח סגנון יריבות בין תלמידי השנה הרביעית (כיום) לבין סלית`רין. כשהארי פוטר ביקש שחקנים לקבוצת הקווידיץ`, מיהרו תלמידי השנה הרביעית לבקש מועמדות, בעיקר דב ובן, כי חלפה שמועה בין התלמידים, שבניד מאלפוי, בן-דודו השני של דראקו מאלפוי, התקבל כרודף בקבוצתם. השמועה התבררה כנכונה.

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן