HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


האובדן של לוציוס - חלק ג`אקספריידיפרם
03/11/2005 21:13

בס\"ד
המכשיר לא פעל!!!
זה נתן לדראקו את ההזדמנות להתנפל על פרופסור דמתי, והוא סרט אותו, נשך אותו, וסטירות, אגרופים, מכות נשלחו לעבר דמתי.
הארי ורון לא איבדו את כוחם, ונזרקו על מאלפוי, שזעק מכאב. הם ניסו להוריד אותו מדמתי –
אבל דמתי חשב אחרת. אם לא אהרוג אותו, כך חשב, אולי בעצם כדאי שיגלה לנו סודות על וולדמורט? כן. לא להרוג אותו.
``שתק!`` כיוון דמתי את שרביטו על מאלפוי, שנפל ממנו. דמתי נעמד והוציא מכיסו בקבוק קטן ושקוף. וריטסרום. מספיק, כמובן, רק שלוש טיפות, אבל דמתי שפך לתוך הפה של מאלפוי חצי מהבקבוק. 
``שחרר.``
מאלפוי פקח את עיניו. דמתי הסתכל עליו ואמר, ``ספר לנו, דראקו, מה עשית לוולדמורט.``
``שיתקתי את פרופסור מקגונגל,`` סיפר מאלפוי, ``ולקחתי ממנה שערות, שסנייפ יוכל לרגל אחריך ואחרי המיספחולים. אני אישית התכוונתי להביא את פוטר לאדון האופל, אך הוא (פוטר) שיתק אותי והחביא אותי בכוך ליד התמונה בחדר הכניסה למועדון שלהם. אבי בא לקחת אותי משם בתוך גלימת היעלמות גדולה. לאחר מכן, אדון האופל התעצבן על סנייפ בגלל מעשה שלא ידוע לי שהוא עשה, ולכן, כשסנייפ התחפש למקגונגל, הוא קצת השתגע, ובגלל חוסר-זהירותו הוא נזרק לאזקבאן. לאחר מכן, אדון האופל אמר לי שעלי לעשות --``
אך מה שוולדמורט אמר למאלפוי לעשות, זאת המיספחולים לא ידעו. כי באותו הרגע נפתחה הדלת, ולוציוס מאלפוי, בלאטריקס לסטריינג`, סוורוס סנייפ ועוד כמה אוכלי-מוות נכנסו לחדר בסערה.
``סילנציו!`` לוציוס צעק למאלפוי, שהמשיך לדבר ללא-קול. ``כמה קל לסדר אותך דמתי...``
``אינבחצירויו!`` צעק דמתי על מאלפוי, והניף שרביטו.
``וויחקברצינלו!`` צעק מאלפוי במבטא צרפתי. שני קסמים מוזרים, שהארי לא שמע מימיו, פרצו מתוך שרביטיהם. הם השמיכו לצעוק זה לזה קללות מוזרות במבטא מוזר. אוכלי המוות והמיספחולים עמדו המומים לשמע הקללות והקסמים הצבעוניים אשר פרצו מהשרביטים, עד שלא שמו לב שכאן אויב וכאן אויב.
``פרקישלוך!``
``ווינסטובי!``
``כסה-כסבלו!``
ועוד קללות שונות, שפות שונות, שאף אח לא יודע מאין זה בא להם.
בינתיים, הייתה אישה אחת שלא הייתה המומה מנוכח הדברים. האישה הזו כבר הייתה מוכנה לדבר כזה (אם זה היה קורה) והיא התגנבה בשקט אל מאחורי אוכלי-המוות לכיוון דראקו, ששכב על הרצפה ודיבר אל התקרה ללא-קול.
מולי וויזלי.
היא התקרבה אל מאלפוי והוציאה מתוכו בקבוק, שרק שליש ממנו רוקן. זה היה הבקבוק עם השיקוי שהיה אמור תוך מס\' ימים להפוך את מאלפוי למוגל. היה צריך לתת לו כמות קטנה כל יום, שיחלש, כי המיספחולים (מיסדר עוף-החול) רצו לענות את מאלפוי כמה שיותר.
גברת וויזלי שפכה לתוך פיו המדבר של מאלפוי את כל תוכן הבקבוק.

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן