HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


וויליות - הת?כ?נו?ן (ב)אקספריידיפרם
24/11/2005 20:08

(הארי, רון והרמיוני כבר חזרו להוגוורטס, ועל כך נספר בהמשך – כרגע אנחנו מספרים על עבודתם של המסדר)

איזו אכזבה. פרופסור דמתי קיבל ינשוף משרת הקסמים הבולגרית, ובמכתב כתוב שהיא מצטערת מאוד, אבל מישהו אחר הציע לקנות ממנה את הוויליות בסכום גבוה יותר. היא לא יודעת מי זה, כי פניו של האיש היו מכוסים בברדס, אבל הכסף שהוא הציע – שזה בעצם הכפיל את הסכום שהציעה לדמתי בהרבה – מפתה מאוד למכור לו אותן. דמתי היה מאוד מאוכזב, אבל עלה להאגריד רעיון. הוא הציע לדמתי שהוא יביא לו כמה מפלצות חמודות מאוד (כשהאגריד אומר על מפלצות שהן חמודות...) מיוחד ממקורות כלשהן. גם צ`ארלי הציע להביא כמה דרקונים. דמתי נאלץ לקבל את ההצעה, אף כי הוא לא ידע איך לשלוט על המפלצות. אבל הוא עוד יסדר את העניין.
לפני המפלצות, דמתי היה צריך לבנות את הכלא. הבנייה כבר החלה, והמסדר לקחו את העבודה ברצינות (רבה מדי, אולי), חוץ מאחת, לצערו. טונקס. כל היום הסתובבה ושרה ביניהם והפריעה לעבוד. הייתה מפילה סלעים כבדים על הרגליים של מודי, שאפילו אדון וויזלי, שעבד בקצה המרוחק של שטח הבנייה, הרים את ראשו כדי לבדוק מה הרעש הבלתי-צפוי הזה. כשראה את טונקס עם אטמי-אוזניים, הבין בערך מה הבעיה. אבל טונקס באמת ניסתה לעזור, היא אפילו הרימה בשרביטה כמה סלעים כבדים, והיא כמעט הצליחה לשים אותם על החומה הגבוהה, אלמלא שרביטה היה קצר מדי, ואלמלא היה לה מצב-רוח עליז באותו יום, אולי צ`ארלי וויזלי לא היה שובר את רגלו ונמנע מעבודות נוספות במסדר במהלך החודש הקרוב.
מישהו מהמסדר שאל את דמתי מדוע הוא משתמש במפלצות, הרי אפשר להרוג אותן, ודמתי הסביר לו שמסביב למפלצות תהיה חגורת-קסמים אדומה, שתימנע מאנשים להרוג את המפלצות. 
פרופסור דמתי ביקש מביל להביא מספר קללות חרטומים ממצריים העתיקה, של ימי הפרעונים הראשונים. כעבור שבוע וחצי, שבו ביל הלך למצרים, ביל שב עם תיבה גדולה מאוד למפקדה. הוא הסביר באריכות לדמתי שהתיבה הגדולה מכילה כוח קללות קסם. דמתי התפעל מאוד, והודיע לביל שהקללות שלו יהיו בדלת הכניסה הראשית של נבאקזה, ובחלק מהקירות.
לופין הביא הרבה בוגארטים, ודמתי אמר שהם ישימו שלושה בכל תא (לכל אסיר). התכנית היה שבתאים יהיו כמה חלונות בקירות, שבהם יהיו הבוגארטים, שיציגו לאסיר במהלך היום את הדבר המפחיד שממנו הוא פוחד.
היה דרוש את כוח הקסם אשר יגן על החומות. לפי בקשתו המיוחדת של דמתי בפני שר הקסמים, שר הקסמים הביא לו קצת כוח קסם לפזר על חומות הכלא.

 

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן