HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


הנסיעה לרכבתג'ואן קליסמבורג
19/07/2004 13:56

זה היה יום רגיל בבית משפחת דרסלים, הדוד ורנון היה מעוצבן בגלל שהדודה פטוניה החליטה שהוא ודאדלי צריכים ללכת ליום בריאות בחוות "צ'רסטר" , 
דאדלי בכלל צרח ובכה כל כך הרבה זמן בגלל החלטתה של אמו , עד שנדמה להארי שהוא התחיל לאבד את קולו..

הארי כבר שבועות לא שמע כלום ממסדר עוף החול, ובפרט לא היה כתוב כלום בעיתונים , הוא כתב מס' מכתבים לרון ולהרמיוני , אך הם אמרו לו שהם לא  יודעים כלום.
                                              &
יום אחד קם הארי ממיטתו בהרגשה שמשהו עומד לקרות היום, ארוחת הבוקר הייתה מעט מתוחה.
בכל זאת זה היה היום שבו ורנון ודאדלי עמדו לנסוע לחוות "צ'רסטר" ליום בריאות , פניו של דוד ורנון היו סגולים (כהרגלם) ודאדלי הסתכל על אמו במבטים מאשימים.

הארי לא יכל כבר לסבול זאת יותר , הוא קם מהשולחן ואמר:
"טוב, אני הולך לחדר-" 
"אתה לא הולך לשום מקום!" צעק הדוד ורנון  "אתה בא ללוות אותי ואת דאדלי לתחנת הרכבת !"  הארי ודאדלי הסתכלו על הדוד ורנון במבטים המומים 
"ללכת אתכם לתחנת הרכבת?, על מה אתה מדבר?", שאל הארי
"אני מדבר על זה,"  ענה לו הדוד ורנון במבט זועף,  "שדודתך רצתה שתבוא ללוות אותנו לרכבת כדי שתיפרד מאתנו" ,
הארי הסתכל במבט מבוהל בדודתו, –
"למה???" זה היה דאדלי שדיבר , הארי הביט עליו,
"למה הוא צריך לבוא ולהיפרד מאתנו-"
"אתה לא תשאל שאלות דאדלי!" אמרה בכעס הדודה פטוניה – דאדלי הסתכל עליה במבט מבוהל, זה מזה שנים אמו לא צעקה עליו  , מה קרה עכשיו?

"הארי ילך איתך ועם אביך לתחנת הרכבת !  - בלי שאלות וקושיות!" .
הדוד ורנון , הארי, ודאדלי שתקו , הארי ידע שמסוכן עכשיו לדבר בזמן שדודתו כועסת כל כך.

"אבל איך אני אחזור?" שאל הארי "הרי הדוד ורנון לא יכול להחזיר אותי." –
"אתה תחכה לי בבית הקפה : "הלחמנייה..."  ואני אבוא לקחת אותך משם"...

                                                &

הארי ישב במכוניתו של הדוד ורנון , דאדלי ישב מקדימה , הנסיעה הייתה שקטה, השקט הופר בכמה צעקות ומלמולים כועסים של הדוד ורנון –" אוף, הנהגים של היום, איך הם נוהגים! –פשוט חרפה!, -הי אתה ! –איפה למדת לנהוג???  -  הכלב של אחותי נוהג יותר טוב ממך!!!!"...

לאחר כמה דקות הגיעו הארי , הדוד ורנון ודאדלי לתחנת הרכבת , הדוד ורנון ודאדלי הביטו לכיוון הרכבת במבטים זועפים, "טוב, בואו נגמור עם זה וזהו!".

הם הלכו לכיוון הרכבת ,הארי "צעק" להם "ביי!" והם החזירו לו בחרחור זועף...

"טוב, לפחות אין יותר דאדלי ודוד ורנון יום שלם..."
הארי התקדם בצעדים איטיים לכיוון בית הקפה :"הלחמנייה"...

לפרק הבא


מספר עמוד:   1  2  


חזור לדף הפן-פיקשן