HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


הינשוף עם הבשורהג'ואן קליסמבורג
20/07/2004 14:27

הארי והדודה פטוניה חזרו לדרך פריווט , הדשא של חצר הבית של הדרסלים הייתה כרגיל מטופחת להפליא , והשמש נצנצה בעליזות.

הדודה פטוניה שלחה את הארי לחדרו, ואמרה לו שהיא נמצאת במטבח (זאת אומרת מרגלת אחרי השכנים).

הארי שכב לו על מיטתו בעיניים פקוחות , הוא חשב על כך שעכשיו יש לו יום שלם בלי דוד ורנון ודאדלי, וחייך לעצם המחשבה...

לפתע שמע הארי קריאת ינשוף עמומה, הוא הזדקף מיד והביט לעבר החלון, הוא ראה שם ינשוף חום זהוב שנראה לו בדיוק כמו ינשוף של הוגוורטס שבא להודיע על שנת הלימודים...
אבל יש עוד המון זמן עד תחילת הלימודים הרהר הארי אז למה הם שלחו לי ינשוף? ואז זה הכה בו : המסדר...

הארי רץ לחלון ופתח אותו בזריזות, הינשוף נחת ברכות על השולחן והושיט את רגלו, הארי לקח במהירות את המכתב והתחיל לקרוא:

      הארי היקר!

    איני יכול לכתוב הרבה למקרה  שמכתב זה ייפול "בטעות" לידיים זרות,
    אני אבוא לקחת אותך בעוד שבוע מבית דודתך כדי לבקר את ה"מועדון"   
    שלנו...
    בימים שלישי-רביעי אני אבוא מתי שהוא לקחת אותך...
    היה מוכן!
    החזר לי תשובה בהקדם האפשרי, אני כבר אסביר הכל לדודתך כאשר אני 
  אגיע!.
                                                בתודה:
                                                    ירחוני...

הארי מיד קלט מה קורה:
לופין יבוא לקחת אותו למסדר בשבוע  הבא בימים שלישי רביעי,  אבל הוא לא פירט מתי, זה אולי בגלל שהוא פחד שהמכתב ייתפס ...
הוא רשם לי שאהיה מוכן, זאת אומרת להתחיל לארוז לקראת ימים שלישי-רביעי, והוא יסביר הכל לדודה פטוניה...
הארי מיהר ולקח חתיכת קלף, הוא חשב כמה רגעים ואז כתב:

            קיבלתי את ההודעה,

                                בנו של "האייל"...

הוא הסתכל במבט מרוצה על המכתב, הוא ראה שהינשוף החום עדיין חיכה לו, הוא קשר את המכתב שלו על רגלו של הינשוף ושלח אותו לדרכו...

בהצלחה...

הארי הביט על הינשוף, הוא ראה אותו מתרחק ונעלם מאחורי העננים...

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן