HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


שיחה מוזרה בבית משפחת דרסליג'ואן קליסמבורג
22/07/2004 10:09

הזמן עבר ממש לאט עד לבואו של לופין לבית משפחת דרסלי, הארי החליט שלא להגיד להם כלום, ולופין כבר יסביר להם הכל...
אך ביום שבת קרה משהו  שהשכיח מהארי לגמרי את הגעתו של לופין...

בארוחת הבוקר , התחילו הדוד ורנון ודאדלי ולספר על חוויותיהם מחוות "צ'רסטר" .
"דווקא אפשר לומר שנורא נהניתי שם ," אמר הדוד וורנון בגאווה, הארי והדודה פטוניה הסתכלו עליו בתדהמה, דאדלי ואביו לא סיפרו להם כלום עד עכשיו על מה שקרה שם, "כן, איה שם דבוקא דו מגניוב" אמר דאדלי כאשר פיו מלא באוכל.
"אבל " אמר הדוד וורנון במבט מהורהר "עדיין לא הבנתי מהי שיטת הטיפול שלהם שם- הם כל הזמן מלמלו מילים , ונופפו במקלות עץ מוזרים..."
לפתע הדודה פטוניה החווירה, הדוד ורנון הבחין בכך ושאל אותה "הכל בסדר יקירה?" -  "אממ... כן" ענתה לו  הדודה פטוניה והראתה לו חיוך קלוש, אך עדיין הדוד וורנון לא השתכנע  "את בטוחה שהכל בסדר?"  -  "כן , יקירי , הכל מעולה!" ענתה לו הדודה פטוניה בקול קצת יותר מדי גבוה.
הדוד וורנון שלח מבט מסוקרן באשתו, הוא אף פעם לא ראה אותה כל כך לחוצה ומודאגת.

דאדלי מיהר לשנות את שיחה " אתה זוכר אבא, שהם מרחו לנו אבקה מוזרה כזאת, ואז הם מלמלו כמה מילים,  ופשוט לפתע הרגשתי נפלא!"  הדוד ורנון נראה חושב, ואז התפרשה על פניו מבט מעונג, "אוה , כן זה היה נפלא!- אבל אתה יודע, הדבר הכי מוזר שקרה לי שם, זה היה כאשר רציתי להתקשר לאמך, והוצאתי את הסלולרי שלי ,ופתאום הצוות שם התחיל להתלחש ולהתרגש בכאילו הוצאתי את הדבר הכי מדהים שהם אי פעם ראו..."
דאדלי הביט באביו במבט מטומטם  "מה באמת?" ,
"כן זה היה מאוד מוזר" אמר הדוד וורנון כאשר הוא מאמץ את מוחו וחושב,
" יכול להיות שהם באו מכפר כלשהו , ולכן הם לא  הכירו את הטכנולוגיה הפשוטה הזאת" הציעה הדודה פטוניה בקול רועד וחלש , הדוד ורנון צחק , "אפילו הכפרים הכי נידחים שמעו על טכנולוגיה , למען האמת לפי התדהמה שהייתה על פניהם כאשר הם ראו את הסלולרי שלי הייתי יכול לחשוב שהם באו בכלל מעולם אחר!" הדוד וורנון צחק צחוק רועם... 
הדודה פטוניה החווירה קלות והשתעלה (שיעול די מזויף לדעתו של הארי) ואז היא אמרה: "טוב, אני חייבת ללכת ל.. אממ... לקנות משהו במכולת ליד, ביי!"

הדוד ורנון ,דאדלי, והארי ראו את הדודה פטוניה בורחת בריצה החוצה, מה קרה לה? חשב לעצמו הארי...
                               
הדוד ורנון ודאדלי המשיכו לדבר על חוויותיהם מיום הבריאות , והארי עלה לחדרו מלא בהרהורים על מה שקרה לדודתו לפני רגעים אחדים...

לפרק הקודםלפרק הבאחזור לדף הפן-פיקשן