HPotterIL@gmail.com מצב הירח
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
שם משתמש:   סיסמא:  פן פיקשן


אתם לא קולטים?נתנאל פוטר
27/09/2007 21:11

הספר השישי יצא לפני שנתיים בערך, ואתם עדיין רוצים לקרוא פיק עליו? יש לכם את השישי והשביעי האמיתיים שהם טובים פי כמה מכל הפיקים שמסתובבים באינטרנט, אז מה איבדתם בפיקים?!?!

לפרק הקודם


מספר עמוד:   1  2  3  4  5  6  7  


חזור לדף הפן-פיקשן